کتاب دره ها و قله ها

خلاصه دره ها و قله ها

خلاصه دره ها و قله ها توصیه دکتر اسپنسر جانسون در مورد دره ها و قله های زندگی چیست؟ نترسید، مغرور و خودبین نباشید، با احساس خوب و مدیریت درست دره ها را به قله ها تبدیل کنید و با فروتنی مدت بیشتری در قله ها بمانید.   استفاده از قله ها و دره ها …

خلاصه دره ها و قله ها ادامه »

خجالتی بودن

دوست یابی برای افراد خجالتی و کمرو

مقابله با خجالتی و کمرو بودن آیا از نظر روابط اجتماعی ضعیف هستید؟ آیا احساس تنهایی می کنید و نمی دانید که چطور با دیگران ارتباط برقرار کنید؟ در اینجا نحوه دوست یابی برای افراد خجالتی آمده است. درک کمرویی و تنهایی قرار است ما به عنوان انسان موجودی اجتماعی باشیم. داشتن دوستان باعث خوشبختی …

دوست یابی برای افراد خجالتی و کمرو ادامه »