تعرفه
این مطلب را به اشتراک بگذارید

هزینه طراحی

هزینه طراحی نیک جذب

 

 

 

طراحی بنر یا هدر در سایز دلخواه، 30 هزار تومان

طراحی کارت ویزیت، 20 هزار تومان 

طراحی اینفوگرافیک یا پوستر، 200 هزار تومان

طراحی موشن گرافیک، ثانیه ای 20 تا 100 هزار

تومان بسته به سختی کار به سه دسته 10 ثانیه ای

تقسم شده:

قیمت ساخت 10 ثانیه موشن گرافیک حرفه ای: 1 میلیون تومان

قیمت ساخت 10 ثانیه موشن گرافیک نیمه حرفه ای: 500 هزار تومان

قیمت ساخت 10 ثانیه موشن گرافیک ساده: 200 هزار تومان