ساخت انیمیشن و موشن گرافیک
این مطلب را به اشتراک بگذارید

ساخت انیمیشن و موشن گرافیک

تعرفه طراحی 10 ثانیه انیمیشن یا موشن گرافیک ساده: 300 هزار تومان

تعرفه طراحی 10 ثانیه انیمیشن یا موشن گرافیک نیمه حرفه ای: 450 هزار تومان

تعرفه طراحی 10 ثانیه انیمیشن یا موشن گرافیک حرفه ای: 1 میلیون تومان

نکته: ویرایش برای اولین بار رایگان انجام می شود.

 

انیمیشن حفظ محیط زیست

برای دیدن هزینه ساخت انیمیشن و موشن گرافیک به صفحه تعرفه مراجعه کنید.