جیمز آرتور ری

راز کامیابی

خلاصه کتاب راز کامیابی نویسنده: جیمز آرتور ری، مترجم: امیر بهنام کسب موفقیت بیرونی و شادی واقعیاز بین بردن استرس و احساسات منفیمحترم شمردن تمایلات و رسیدن به کامیابی، چیزهایی است که در کتاب راز کامیابی می خوانید.

پاکسازی یا هو اوپونو پونو

هو اوپونو پونو؛ محدودیت صفر

هو اوپونو پونو؛ محدودیت صفر روش پنهان بومیان هاوایی در دستیابی به ثروت، سلامتی، آرامش و بسیاری امور دیگر محدودیت صفر درباره بازگشت به حالت صفر، یعنی جایی که هیچ چیز وجود ندارد ولی همه چیز امکان پذیر است، می باشد. در حالت صفر هیچ فکر، کلمه، آرزو، خاطره، برنامه، باور یا چیز دیگری نیست، […]

افزایش اعتماد به نفس

افزایش اعتماد به نفس

خلاصه کتاب اعتماد به نفس؛ باربارا دی آنجلیس اعتماد به نفس، دستیابی به آن و زندگی با آن آیا می خواهید به منبع اعتماد به نفس درونی خودتان دست یابید تا هر آن که و هر آنچه میخواهید باشید؟ در این کتاب، دکتر باربارا دی آنجلیس تعریف دقیقی از اعتماد به نفس و خودباوری حقیقی […]