خلاصه کتاب

سلف سرویس زندگی

سلف سرویس زندگی

زندگی یک سلف سرویس است وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد به دلیل آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید. “مارسل پیر. وو” داستانی در مورد اولین دیدار (امت فاکس)، نویسنده و فیلسوف معاصر، از رستوران سلف سرویس؛ هنگامی که برای نخستین بار به آمریکا رفت وجود دارد. وی …

سلف سرویس زندگی ادامه »

سرنوشت خود را رقم بزنید

خلاصه کتاب  سرنوشت خود را رقم بزنید توانایی شکل دادن آینده نویسنده: گای فینلی، ترجمه: نفیسه معتکف این قانون زندگی است نه قانون زن یا مرد: اگر می خواهید زندگی را دگرگون کنید، اگر می خواهید خشنودتر و عاقل تر و آرام تر باشید و اختیار خود را در دست بگیرید، ابتدا باید خودتان دگرگون …

سرنوشت خود را رقم بزنید ادامه »