عکس نوشته

عکس نوشته هدف و موفقیت

عکس نوشته هدف و موفقیت هیچ چیز به اندازه‌ی تمرکز تمام قوا بر روی اهداف محدود، نمی‌تواند به زندگیتان انرژی و قدرت ببخشد. نیدو کیوبین منتظر نمانید. زمان هرگز متوقف نمی‌شود. از هر نقطه‌ای که هستید، شروع کنید. با هر ابزاری که در اختیار دارید،کارتان را آغاز کنید. هرچه جلوتر بروید، ابزار و بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل