عکس نوشته پول

عکس نوشته پول سخنان رابرت کیوساکی            

پدر پولدار پدر بی پول

پدر پولدار پدر بی پول عکس نوشته پولداری

موفقیت

عکس نوشته هدف و موفقیت

عکس نوشته هدف و موفقیت هیچ چیز به اندازه‌ی تمرکز تمام قوا بر روی اهداف محدود، نمی‌تواند به زندگیتان انرژی و قدرت ببخشد. نیدو کیوبین منتظر نمانید. زمان هرگز متوقف نمی‌شود. از هر نقطه‌ای که هستید، شروع کنید. با هر ابزاری که در اختیار دارید،کارتان را آغاز کنید. هرچه جلوتر بروید، ابزار و امکانات‌تان بهتر و پیشرفته‌تر می‌شود. ناپلئون […]