عکس نوشته

یا مرگ یا پیروزی

یا مرگ یا پیروزی هر روز برای انجام کارهای مهم خود وقت بگذارید. هر روز برای کارهای فردای خود برنامه‌ریزی کنید. چند کار کوچک را انتخاب کنید و در اول وقت انجام دهید. پس از آن به سراغ کارهای اساسی‌تر بروید و آن را تا پایان ادامه دهید. از مجموعه گزارشات هیئت مدیره هرچه بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
عکس نوشته

عکس نوشته موفقیتی

عکس نوشته موفقیتی نخستین شرط موفقیت این است که تمام نیروهای جسمی و ذهنی‌تان را بر یک مسئله متمرکز کنید. توماس ادیسون تمام اندوخته‌هایتان را جمع کنید. تمام توانمندی‌های خود را به کار گیرید. انرژی‌های مثبت خود را هدایت کنید و تمام نیروی خود را صرف انجام یک کار کنید. جان هاکای بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
عکس نوشته

عکس نوشته موفقیت در کار

عکس نوشته موفقیت در کار   کارتان را در حد وظایف ندانید. بلکه آن را کمی بیش از وظیفه بدانید. این مقدار اندک معادل تمام کارهایی است که انجام داده‌اید. دین بریگز تمام افکارتان را بر روی کاری که در دست دارید، متمرکز کنید. نور خورشید تا زمانی که بر بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
عکس نوشته

عکس نوشته های موفقیت

عکس نوشته های موفقیت مفهوم واقعی تمرکز این است که در خود قدرت معطوف نگاه داشتن ذهن بر روی یک موضوع واحد را ایجاد کنید. کمار توانمندی‌های بالقوه‌ی شما بسیار بیشتر از توانایی‌های بالفعل‌تان است. جیمز تی مک کی شاه کلید کسب موفقیت این است که بیش از انتظارات دیگران بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
عکس نوشته

عکس نوشته موفقیت

  موفقیت هر فرد نتیجه‌ی نیرویی است که در یک مسیر مشخص صرف نموده است. اوریسون سووت هاردن   نخستین قانون موفقیت، تمرکز است و این بدین معناست که با تمام توان بر یک نقطه تمرکز نمایید؛ تمام حواس خود را متوجه آن سازید و جولانگاه دیدگان خود را به بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
عکس نوشته

عکس نوشته سخنان بزرگان جهان

عکس نوشته سخنان بزرگان جهان برای برنده شدن یک اصل وجود دارد و آن تعیین هدف است. یعنی هر کسی باید بداند که چه چیزی می‌خواهد. همچنین انگیزه‌ای قوی برای دست یافتن به آن داشته باشد. ناپلئون هیل برنامه‌ریزی یعنی آوردن آینده به حال  تا بتوانید از هم اکنون برای بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل