عکس نوشته های موفقیت

عکس نوشته های موفقیت مفهوم واقعی تمرکز این است که در خود قدرت معطوف نگاه داشتن ذهن بر روی یک موضوع واحد را ایجاد کنید. کمار توانمندی‌های بالقوه‌ی شما بسیار بیشتر از توانایی‌های بالفعل‌تان است. جیمز تی مک کی شاه کلید کسب موفقیت این است که بیش از انتظارات دیگران عمل کنید. آگ ماندینو

عکس نوشته موفقیت

  موفقیت هر فرد نتیجه‌ی نیرویی است که در یک مسیر مشخص صرف نموده است. اوریسون سووت هاردن   نخستین قانون موفقیت، تمرکز است و این بدین معناست که با تمام توان بر یک نقطه تمرکز نمایید؛ تمام حواس خود را متوجه آن سازید و جولانگاه دیدگان خود را به چپ و راست منحرف نسازید. […]

عکس نوشته سخنان بزرگان جهان

عکس نوشته سخنان بزرگان جهان برای برنده شدن یک اصل وجود دارد و آن تعیین هدف است. یعنی هر کسی باید بداند که چه چیزی می‌خواهد. همچنین انگیزه‌ای قوی برای دست یافتن به آن داشته باشد. ناپلئون هیل برنامه‌ریزی یعنی آوردن آینده به حال  تا بتوانید از هم اکنون برای آن عمل کنید. آلن لاکین […]