لوگو ترکیبی نیک جذب

تایپوگرافی برای تاکید ارزش متن

تایپوگرافی برای تاکید ارزش متن رابرت برینگهرست: “مانند همه هنرهایی که به نوعی با زبان مرتبط هستند و می توانند به آن بُعد تازه ای بیافزایند، مثل موسیقی، رقص و خطاطی، تایپوگرافی نیز چنین هنری است که به واسطه ی آن معنای متن می تواند روشن تر شود، توجه بیشتری را جلب کند و یا معنایی […]

خط کوفی

خط کوفی سرآغاز تایپ های عربی و فارسی آنچه ما در زمینه تایپ و فونت در دسترس داریم، به «حروف چینی» سربی برای چاپ کتاب های فارسی مربوط است که خود به ساخت حروف سربی برای زبان عربی در 400 سال قبل بر می گردد. مبدا اصلی آن حروف نیز خط نسخ عربی قرآنی بوده […]

لوگو ترکیبی نیک جذب

قواعد تایپ صحیح در ورد

قواعد تایپ صحیح در ورد قواعد تایپ صحیح جهت آماده سازی مواد چاپی عبارتند از: 1- فقط در انتهای پاراگراف «سر سطر» را بزنید. (برای رفتن به سر سطر). 2- ما بین کلیه کلمات از جمله حروف اضافه مانند «و»، «را» و غیره فقط یک فاصله تایپ کنید، نه بیشتر نه کمتر. هرگز ما بین حروف […]