تایپوگرافر

تایپوگرافر هنر یک تایپوگرافر به صفحه خالی مرغزاری خودرو در دشتی فکر کن، و یا موجود پاکی که هنوز شکلی ندارد. طراح به عنوان تایپوگرافر به این فضا وارد می شود و باید آنرا تغییر دهد. خواننده و بیننده بعدا وارد خواهند شد و خواهند دید که طراح چه کرده. واقعیت خالی صفحه، بی تردید بایستی […]

لوگو ترکیبی نیک جذب

تایپوگرافی چیست؟

تایپوگرافی چیست؟ هدف استفاده از تایپوگرافی چیست؟ کلمه تایپ یا فونت چیزی است که در دوره گوتنبرگ به وجود آمد و به معنی حروف چاپی است. تایپ برای عصر نشر به وجود آمده و مقصد اصلی آن انتقال اطلاعات به عام بوده و هست. اگر خطاطی برای خواص و فرهنگ آنها بود، تایپ برای عوام […]

دعا

اگر دعا مستجاب نشد چه کنیم؟

اگر دعا مستجاب نشد چه کنیم؟ اگر دعایتان مستجاب شده مواظب سه حالت باشید: اول: آن که مغرور نشوی و نگویی معلوم می شود من آدم خوبی هستم که دعایم مستجاب شد. چون غرور و خودپسندی باعث فساد عمل و غلبه شیطان است. دوم: شکر و حمد خدا نمایی که تفضل کرد بر تو به […]