دسته: قانون جذب

همه چیز درباره قانون جذب

قانون جذب و سنت های الهی

قانون جذب و سنت های الهی، تاثیر نیکی و بدی بر سرنوشت از هر دست بدهی از همان دست پس می‌گیری! بیایید کمی به آیه 96 اعراف فکر کنیم، آیا… Read more »