قانون جذب و استر هیکس

سمینار تبدیل غم و اندوه به شادی استر هیکس

استر هیکس سمینار تصویری از غم – اندوه به شادی موضوع : از غم و اندوه به شادی – قانون جذب مربی یا سخنران : استر هیکس – ester hicks تعداد بخش :‌ 1 نوع محتوا : سمینار تصویری فرمت محتوا :‌ MP4 زمان کل :‌ 60 دقیقه زبان محتوا : زیرنویس فارسی استر هیکس یکی […]

قانون جذب و استر هیکس

سمینار استر هیکس و سوالات درباره قانون جذب

استر هیکس سمینار تصویری | سوال و جواب شر کت کنندگان موضوع : آموزش قانون جذب ، سوال و جواب مربی یا سخنران : استر هیکس – Esther Hicks تعداد بخش :‌ 6 نوع محتوا : سمینار تصویری فرمت محتوا :‌ MP4 زمان کل :‌ 184 دقیقه زبان محتوا : زیرنویس فارسی حجم کل :‌ […]

قانون جذب و استر هیکس

سمینار قانون جذب استر هیکس

استر هیکس سمینار تصویری- قانون جذب -احساس – ارتعاش موضوع : قانون جذب – ارتعاش ذهن مربی یا سخنران : استر هیکس – Esther Hicks تعداد بخش :‌ 1 نوع محتوا : سمینار تصویری فرمت محتوا :‌ MP4 زمان کل :‌ 183 دقیقه زبان محتوا : زیرنویس فارسی حجم کل :‌ 806 mb سمینار ارتعاش […]