قانون مورفی

قانون مورفی و چاقی

فلسفه قانون مورفی؛ لبخند بزن، فردا روز بدتری است! داستان قانون مورفی و چاقی باورم نمیشد بعد از مدتها با عشقم دور یه میز توی رستوران نشسته بودیم، نشسته بودیم اما من داشتم روی ابرها پرواز می کردم، حرفهای محبت آمیزش رو با تمام وجودم جذب می کردم و خوشحال بودم که در بهترین لحظه‌ی […]

راز شکرگزاری

سخن بزرگان در مورد شکرگزاری دکتر جان دی مارتینی: به هر چیزی فکر کنیم و به خاطرش شکر گزار و قدردان باشیم در زندگی‌مان اتفاق می افتد. دکتر جان گری: وقتی زنی به خاطر کارهای کوچکی که شوهرش انجام می دهد از او تشکر می کند، شوهرش چه کار می کند؟ او علاقمند می شود […]

هدر سایت نیک جذب

جملات تاکیدی

جملات تاکیدی مثبت جملات تاکیدی مثبت برای روشن شدن طرح الهی زندگی:   1- زندگیم طرح الهی دارد، هم اکنون آن طرح الهی شکوفا و آشکار می شود. 2- هیچ چیز نمی تواند مرا از تجلی طرح الهی دور کند. 3- هیچ چیز نمی تواند تجلی طرح الهی زندگیم را به تاخیر اندازد. 4- آنچه […]