پرسشنامه فرسودگی شغلی

راهنما: پاسخگوی گرامی با سلام، پرسشنامه ای که در اختیار دارید به منظور انجام یک تحقیق دانشگاهی تهیه شده است و نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی ندارد. لذا با اطمینان از گمنام بودن آن، لطفا با دقت کافی جهت دستیابی به نتایج علمی، همکاری های لازم را مبذول فرمایید. نکته1: هر شخص فقط یکبار میتواند در این آزمون شرکت کند، بنابراین از آزمایشی پر کردن پرسشنامه جدا خودداری نمایید. ممنون. نکته2: لطفا موارد را به دقت مطالعه کرده و تعیین کنید که آیا در ارتباط با آن مورد چنین احساسی دارید یا خیر؟