پرسشنامه گاتمن

راهنمای پرسشنامه گاتمن:

پاسخگوی گرامی: با سلام، پرسشنامه ای که در اختیار دارید به منظور انجام یک تحقیق دانشگاهی تهیه شده است و نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی ندارد. لذا با اطمینان از گمنام بودن آن، لطفا با دقت کافی جهت دستیابی به نتایج علمی، همکاری های لازم را مبذول فرمایید.نکته1: هر شخص فقط یکبار میتواند در این آزمون شرکت کند، بنابراین از آزمایشی پر کردن پرسشنامه جدا خودداری نمایید. ممنون نکته2: هر جمله را با دقت بخوانید و سپس گزینه ای که به احساس شما نزدیک تر است،  انتخاب کنید.