کتاب حضور در وضعیت صفر

حضور در وضعیت صفر

خلاصه کتاب حضور در وضعیت صفر

نویسنده: جو ویتالی

هرچند که نمی توان راه بخصوصی را برای پاکسازی احساسات یا هو اوپونو پونو معرفی کرد ولی به تجربه دیدم که این پنج مرحله خوب عمل می کند:

مرحله اول:

از چیز اشتباهی باخبر می‌شوید. ممکن است یک واقعه یا آدم دیگری آن اشتباه یا نارضایتی را به وجود آورده باشد، این محرک است. قبل از اینکه کتاب محدودیت صفر را بخوانید فکر میکردید که مشکل بیرون از شماست. اما بعد از خواندن آن متوجه شدید که مشکل درون خود شماست. هیچکس نمی‌تواند کاری کند که شما دیوانه یا عصبی شوید. این کاریست که خودتان و بر اساس درکی که از محیط بیرون دارید در درونتان انجام می‌دهید. مساله هرچه که باشد اولین مرحله‌ی کار این است که تشخیص دهید؛ حال خوبی ندارید. عصبانی، عصبی، نگران یا وحشت زده هستید یا هر احساس دیگری که می‌توان اسم ناراحتی را روی آن گذاشت تجربه می‌کنید.

برای دیدن  چهار مرحله دیگر هو اوپونو پونوی مدرن کلیپ پاکسازی خاطرات را مشاهده کنید.

منبع: نیک جذب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + 13 =