تایپوگرافی و طراحی لوگو نیمه حرفه ای
این مطلب را به اشتراک بگذارید

تایپوگرافی و طراحی لوگو نیمه حرفه ای

تعرفه طراحی لوگو، لوگوتایپ، تایپوگرافی نیمه حرفه ای با یک بار ویرایش و ارائه 3 اتود: 

450 هزار تومان 

 

 

لگوتایپ نیک جذب

لگوتایپ نیک جذب

طراحی لوگو نیک جذب 1
طراحی لوگو نیک جذب

 

طراحی لوگو ترکیبی
طراحی لوگو ترکیبی

 

 

 

طراحی لوگو ترکیبی2
طراحی لوگو ترکیبی2