کائنات

کائنات چیست؟

کائنات چیست و تحت تاثیر چه نیروهایی قرار دارد؟ کائنات چیست؟ کائنات همان جهان هستی و مخلوق خداوند است. در واقع به مجموع مخلوقات خداوند (زمین و تمام موجودات و نباتات روی آن، ماه، خورشید، میلیارد میلیارد ستاره و تمام کهکشانها که کهکشان راه شیری بخش کوچکی از آن را تشکیل می دهد و تمام انرژی های …

کائنات چیست؟ ادامه »

گروه تحقیقاتی نیک جذب

قانون جذب

قانون جذب چیست؟ قانون جذب (به انگلیسی: Law of attraction) یک قانون انتزاعی است و به طور خلاصه بیان می‌کند که هر آنچه در ذهن انسان تصور شود اعم از خوب یا بد، زشت یا زیبا در دنیای واقعی نمود خواهد یافت. سرعت و شدت به واقعیت پیوستن این تصویر ذهنی به شدت تمرکز روی …

قانون جذب ادامه »