مقاله

مرحله‌ی چهارم آشکارسازی توانایی‌ها

مرحله‌ی چهارم آشکارسازی توانایی‌ها مایکل برنارد بکویت: «مرحله‌ی چهارم، مرحله‌‌ی «بودن» است. جاهایی که حس‌هایی مانند: حس جدا بودن از زندگی، جدا بودن از زیبایی، جدا بودن از عشق، جدا بودن از حضور خداوند یا هر اسم دیگر که شما بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
مقاله

مرحله‌ی سوم آشکارسازی توانایی‌ها

مرحله‌ی سوم آشکارسازی توانایی‌ها مایکل برنارد بکویت: «مرحله‌ی سوم، مرحله‌ی‌ کانال، ابزار، مکان است. جایی است که شروع به رشد کردن و رها کردن توانایی‌های درون روحتان می‌کنید. شروع به فهمیدن این می‌کنید که جهان و حضور خداوند برای شماست. بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
مقاله

مرحله دوم آشکارسازی توانایی های خود

مرحله دوم آشکار سازی توانایی‌ها مایکل برنارد بکویت در ادامه سخنرانی توضیح می دهد: «این جایی است که ما یاد می‌گیریم مسئولیت زندگی خودمان را قبول کنیم. ما شروع می‌کنیم که مسئولیت فکر کردن خودمان را قبول کنیم. ما شروع بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
مقاله

آشکار سازی توانایی‌های خود

آشکار سازی توانایی‌های خود مایکل برنارد بکویت: « موضوع سخنرانی ویژه‌ی من این است که چگونه در رها سازی توانایی‌های خودمان شرکت کنیم. مشارکت داشتن در رها سازی توانایی‌های خودمان. ما دارای سطحی از آگاهی و هوشیاری هستیم. در حقیقت بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
مقاله

قدرت کلام

قدرت کلام آیا کلمات قدرتمندند؟ گفتار تو تجلی کار خدا و اجرا کننده ی امور الهی است. انسان توانایی آن را دارد که با حرکت عصای معجزه گر کلام خود، وضعیتی نامطلوب را تغییر دهد. او با این حرکت می بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل