شکرگزاری در قرآن

آیاتی از قرآن کریم در مورد شکرگزاری

قرآن: از رحمت خویش شب و روز را برای شما فرستادیم تا در آن بیارامید و از فضل خدا طلب نمایید. شاید که شاکر باشید!

قرآن: خداوند برای شما گوش و چشم و دل آفرید تا شاکر باشید.

قرآن: خداوند می خواهد شما را پاکیزه بدارد و نعمتش را بر شما تمام کند. شاید که شکر را به جا آورید.

قرآن: و به خاطر آورید زمانی که پروردگارتان اعلام کرد اگر شکرگزارید حتما بر نعمت های شما می افزاییم و اگر کافر شدید و ناسپاسی کردید البته عذاب من بسیار سخت است.

منبع: نیک جذب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + 13 =