برچسب: استفاده از قانون جذب برای ازدواج

قانون جذب و عشق

قانون جذب و عشق   عشق لزوما به طور تصادفی اتفاق نمی افتد شما می توانید از قانون جذب برای پیدا کردن عشقی که می خواهید استفاده کنید. صرف نظر… Read more »

5 مرحله ی استفاده از قانون جذب

پنج مرحله‌ی استفاده از قانون جذب مرحله اول: تصیم گرفتن دقیقا مشخص کنید چه می‌خواهید. اگر شما از خواسته‌ی خود مطمئن نباشید، جهان فرکانس نامشخصی دریافت می‌کند و نتایج ناخواسته‌ای… Read more »