برچسب: افزایش اعتماد به نفس

انگیزه و اعتماد به نفس

انگیزه و اعتماد به نفس سریع

خلاصه کتاب اعتماد به نفس سریع قدرت انجام هر کاری که می خواهید نویسنده: پل مکِنا قانون طلایی این کتاب این است: “پیرامون هر چیزی تمرین می کنید، همان خواهید… Read more »