مقاله

برنامه ریزی برای موفقیت

برنامه ریزی برای موفقیت خلاصه کتاب برایان تریسی اهداف روزانه را روی کاغذ کوچکی بنویسید و جلوی چشم بگذارید. مشخص کنید در هر ساعت چقدر باید درآمد داشته باشید؟ هدف خود را مشخص و فعالیت های مربوط به آن را تعیین کنید. زحمت انجام کار به موقع و طبق برنامه بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل

برایان تریسی کتاب صوتی مدیریت و واگذاری کارها

برایان تریسی کتاب صوتی مدیریت و واگذاری کارها بدون واگذاری کارها به دیگران، هیچگاه نمی‌توانید کسب‌و‌کار موفقی داشته باشید!   افزایش فرصت‌های پیشرفت با واگذاری کارها به دیگران بسیاری از مدیران کارها را به سختی واگذار می‌کنند. آن‌ها اغلب علاقه‌ای به این کار ندارند یا در انجام آن ناتوان هستند بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل

دانلود ۱۰ کتاب کتابخانه موفقیت برایان تریسی

مجموعه کتابخانه موفقیت برایان تریسی شامل 10 جلد کتاب الکترونیکی ۶۰,۰۰۰ تومان  ۳۰ هزار تومان به محض پرداخت آنلاین به صفحه دانلود این 10 کتاب هدایت می‌شوید: 1. مذاکره 2. مدیریت زمان 3. انگیزش 4. مدیریت 5. واگذاری کارها 6. رهبری 7. بازاریابی 8. خلاقیت و حل مسئله 9. استراتژی کسب‌و‌کار 10. فروش بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل