قانون جذب

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره آرزو

سخن دکتر الهی قمشه ای درباره آرزو آرزو دلیل بر استعداد است. وقتی آدم آرزو می کند که ای کاش من چنین و چنان شوم بدانید که حتما می تواند بشود و اگرنه آرزو نمی کرد! مثلا هیچ بره ای که به دنیا می آید آرزو می کند که رئیس بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
شعر

تک بیتی مولانا

تک بیتی مولانا این جهان کوه و فعل ما ندا سوی ما می آید نداها را صدا *** *** *** مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول   شه فرستاد آن طرف یک دو رسول حاذقان و کافیان بس عدول تا سمرقند آمدند آن دو امیر پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر کای لطیف بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل