فهرست رمان و اکنون سرنوشت را بنواز
نواختن ویولن

فهرست رمان و اکنون سرنوشت را بنواز

فهرست رمان و اکنون سرنوشت را بنواز   رمان و اکنون سرنوشت را بنواز -  قسمت اول رمان و اکنون سرنوشت را بنواز -  قسمت دوم رمان و اکنون سرنوشت…

ادامه خواندن فهرست رمان و اکنون سرنوشت را بنواز
و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت هفدهم
نواختن ویولن

و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت هفدهم

و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت هفدهم نوشته: س. م   شروین که صدای مادر را از پشت در شنیده بود گفت: «مادرم ریحان می‌چیند.»  بعد به برادرش کمک…

ادامه خواندن و اکنون سرنوشت را بنواز –  قسمت هفدهم
و اکنون سرنوشت را بنواز – قسمت شانزدهم
نواختن ویولن

و اکنون سرنوشت را بنواز – قسمت شانزدهم

و اکنون سرنوشت را بنواز - قسمت شانزدهم نوشته: س. م   مامور دستبندش را درآورد و به سمت پدرام رفت که دکتر نوابی راهش را سد کرد و پرسید:…

ادامه خواندن و اکنون سرنوشت را بنواز – قسمت شانزدهم