برچسب: دنبال خودت نگرد

دنبال خودت نگرد

دنبال خودت نگرد شاعر: یغما گلرویی لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد! تو غبارا، تو سرابا دنبال خودت نگرد! گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ! زیر آوار… Read more »