کتاب غرق در نور
خلاصه کتاب

کتاب غرق در نور

معرفی کتاب غرق در نور اگر دوست دارید واقعیت دنیای پس از مرگ را بدانید کتاب غرق در نور را بخوانید. با خواندن کتاب خانم بتی جی – ایدی، در دنیایی سرشار از عشق و محبت و حمایت به معرفت می رسید و از خلقت زمین و دنیاهای موازی سر در می آورید. پیشنهاد میکنم […]