برچسب: راز قانون جاذبه

فیلم راز

چه کاری انجام دهیم تا از فیلم راز نتیجه بگیریم؟

چه کاری انجام دهیم تا از فیلم راز نتیجه بگیریم؟ حتما از خودتون پرسیدین چرا دیدن فیلم راز هیچ تاثیری در زندگی من نداشته، فقط اولش یکم امیدوار شدم و… Read more »

فیلم راز

مستند راز- بخش دوم

مستند راز- بخش دوم  بیشترمون ندانسته جذب می کنیم. ما فکر می کنیم هیچ کنترلی روی این جریان نداریم. افکار ما خود محور عمل می کنند، همینطور احساساتمون و در… Read more »