خلاصه کتاب

کنترل زندگی

کنترل زندگی خلاصه کتاب کنترل زندگی اثر آنتونی رابینز اینکه چه کاری انجام می دهید با دو چیز کنترل می شود: باورها و ارزشهای شما. اگر صادقانه برای ارزشهای خود تلاش کنید به آنها می رسید. سه سوال مهم در زندگی: روی چه چیزی تمرکز می کنید؟ چیزی که روی آن بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
اینفوگرافیک

رسیدن به هدف در زندگی

رسیدن به هدف در زندگی 7 کلید اساسی دستیابی به اهداف برای بزرگتر دیدن اینفوگرافیک رسیدن به هدف در زندگی روی عکس بالا کلیک کنید. 7 کلید اساسی دستیابی به اهداف دعا و عبادت: پیوستن به نیروی الهی خلقت با قدردانی به خاطر الهام و راهنمایی رویا: به خودتان اجازه دهید بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل
مقاله

راز موفقیت چیست؟

راز موفقیت چیست؟ راز موفقیت دیدن توانایی های خودت از پشت مه غلیظ بدبینی و محدودیتهاست. به جای ایمان به اینکه محدود آفریده شدی و کاری از دستت بر نمیاد ایمان داشته باش تو آفریده شدی تا محدودیتها رو از بین ببری و جهان رو جای بهتری برای زندگی کنی. بیشتر بخوانید...

توسط نیک جذب، قبل