سرنوشت خود را رقم بزنید

خلاصه کتاب  سرنوشت خود را رقم بزنید توانایی شکل دادن آینده نویسنده: گای فینلی، ترجمه: نفیسه معتکف این قانون زندگی است نه قانون زن یا مرد: اگر می خواهید زندگی را دگرگون کنید، اگر می خواهید خشنودتر و عاقل تر و آرام تر باشید و اختیار خود را در دست بگیرید، ابتدا باید خودتان دگرگون …

سرنوشت خود را رقم بزنید ادامه »