سرنوشت

سرنوشت خود را رقم بزنید

خلاصه کتاب  سرنوشت خود را رقم بزنید توانایی شکل دادن آینده نویسنده: گای فینلی، ترجمه: نفیسه معتکف این قانون زندگی است نه قانون زن یا مرد: اگر می خواهید زندگی را دگرگون کنید، اگر می خواهید خشنودتر و عاقل تر و آرام تر باشید و اختیار خود را در دست بگیرید، ابتدا باید خودتان دگرگون …

سرنوشت خود را رقم بزنید ادامه »

سرنوشت سرکش

“کادوی تولد 18 سالگیم، طنابِ داره …” این متن با مدادی کمرنگ لای خطوط صفحه­ی حوادث، نوشته شده بود. مشاور نگاهی به پشت روزنامه انداخت تا ادامه ماجرا را بخواند اما چیزی ندید. از همکارش پرسید: «این روزنامه دست کی بوده؟»