عکس نوشته

عکس نوشته افزایش کارایی عکس نوشته سخن بزرگان دکتر هرول هیل: شما کوهی از فرداها در دست دارید ولی روزی می رسد که چیزی جز دیروز های خالی برایتان باقی…

ادامه خواندن عکس نوشته

دوبیتی خدا

دوبیتی خدا   به نام آنکه هر آهنگ شعرم گرفته از دل و بر کاغذ  آورد به نام او که ساخته از گِلی دل همان دل باشد او را جای…

ادامه خواندن دوبیتی خدا

شعر عاشقانه

شعر عاشقانه دلم درمان دردی خواهد امروز که درمانش به جز مردن نباشد دلا از درد هجرانش چنان سوز که درمانی از این خوشتر نباشد نویسنده: س.م منبع: گروه تحقیقاتی نیک…

ادامه خواندن شعر عاشقانه