اینفوگرافیک قانون جذب

سه آزمایش علمی قانون جذب

۱. تی .ام مدیتیشن ۴۰۰۰ نفری برای کاهش جرم و جنایات در واشنگتن دی.سی

۲. بهبود عملکرد بدن افراد سالخورده بعد از وانمود کردن به جوانی.

۳. بررسی تاثیر کلمات و اندیشه بر شکل بلورهای آب

 

اینفوگرافیک قانون جذب
اینفوگرافیک قانون جذب