قرآن

شکرگزاری و قرآن

قرآن با ما حرف می زند!

قرآن با ما حرف می زند و ما خود را به نفهمی می زنیم! امروز برای یه مسئله ای نیت کردم و از خدا خواستم راه رو بهم نشون بده و بگه باید فلان محصول اینترنتی رو بخرم یا نه و آیه ای در مورد دروغگویی برادران حضرت یوسف اومد و من فهمیدم تبلیغی که …

قرآن با ما حرف می زند! ادامه »

قرآن

شکرگزاری در قرآن

آیاتی از قرآن کریم در مورد شکرگزاری قرآن: از رحمت خویش شب و روز را برای شما فرستادیم تا در آن بیارامید و از فضل خدا طلب نمایید. شاید که شاکر باشید! قرآن: خداوند برای شما گوش و چشم و دل آفرید تا شاکر باشید. قرآن: خداوند می خواهد شما را پاکیزه بدارد و نعمتش …

شکرگزاری در قرآن ادامه »