برچسب: مایکل برنارد بکویت

سخنرانی مایکل برنارد

مرحله‌ی چهارم آشکارسازی توانایی‌ها

مرحله‌ی چهارم آشکارسازی توانایی‌ها مایکل برنارد بکویت: «مرحله‌ی چهارم، مرحله‌‌ی «بودن» است. جاهایی که حس‌هایی مانند: حس جدا بودن از زندگی، جدا بودن از زیبایی، جدا بودن از عشق، جدا… Read more »

سخنرانی مایکل برنارد

مرحله‌ی سوم آشکارسازی توانایی‌ها

مرحله‌ی سوم آشکارسازی توانایی‌ها مایکل برنارد بکویت: «مرحله‌ی سوم، مرحله‌ی‌ کانال، ابزار، مکان است. جایی است که شروع به رشد کردن و رها کردن توانایی‌های درون روحتان می‌کنید. شروع به… Read more »