برچسب: مجموعه ترانه تصور کن

شعر کتاب یغما گلرویی

شعر کتاب یغما گلرویی مسخِ کافکارو رها کن، فرصتِ آلبرکامو نیست! دیگه تو تمامِ دنیا هیچکسی شبیهِ تو نیست!   نه همینگویُ نه بورخس، نه میشل فوکو، نه اِلوار… دنبالِ… Read more »

دنبال خودت نگرد

دنبال خودت نگرد شاعر: یغما گلرویی لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد! تو غبارا، تو سرابا دنبال خودت نگرد! گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ! زیر آوار… Read more »