شعر کتاب یغما گلرویی

شعر کتاب یغما گلرویی

مسخِ کافکارو رها کن، فرصتِ آلبرکامو نیست!

دیگه تو تمامِ دنیا هیچکسی شبیهِ تو نیست!

 

نه همینگویُ نه بورخس، نه میشل فوکو، نه اِلوار…

دنبالِ یه لقمه نون باش! دست از این آدما بردار!

 

ایزابل آلنده بسه! بسه اَنگلسُ فالاچی!

آخه تو می خوای که دنیا رو دگرگون کنی با چی؟!

 

عاشق هری پاتر باش! که رکوردا رو شکونده!

این روزا هرکی برنده اس، درسِ جادوگری خونده!

 

درست میگه اون که میگه: 

تو هر کتابی یه تله اس!

فکر خودت باش خودت!

این راه حل مسئله اس!

 

سرت رو بنداز پایین

فقط جلو پاتُ ببین!

کتاب خونه ات رو طاق بزن،

با یه موبایل، با یه ماشین!

 

قهرمانای بزرگت دیگه مردن همه تک تک!

به اتم قسم که دنیا تن نمیده به فلش بک!

 

به من و ما چه که نیچه چیُ فریاد می کشیده؟

یا هومر – با چشم کورش – چه جوری دنیا رو دیده؟

 

نگو آینه ی زمونه اس برج حیوانات اورول!

کسب و کاری جفت و جور کن، جای این فکرای باطل!

 

توی این زمونه حتی مایاکوفسکی پی پوله …

عصرِ سرکشی گذشته، هرچی شد، بگو قبوله!

 

کتابا رو ورق نزن!

تو هر کتابی یه تله اس!

فکر خودت باش خودت!

این راه حل مسئله اس!

 

سرت رو بنداز پایین

فقط جلو پاتُ ببین!

کتاب خونه ات رو طاق بزن،

با یه موبایل، با یه ماشین!

 

برگرفته از کتاب مجموعه ترانه تصور کن، نویسنده؛ یغما گلرویی.

منبع: سایت نیک جذب

دنبال خودت نگرد

دنبال خودت نگرد

شاعر: یغما گلرویی

لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد!

تو غبارا، تو سرابا دنبال خودت نگرد!

گم نکن خودت رو تو دنیای تردید و دروغ!

زیر آوار نقابا دنبال خودت نگرد!

 

باورش کن منه تازه رو! خودِ خودِ توئه!

اون غریبه که عذاب لحظه هات شده توئه!

اون که تن میده به هر نقابی که مُده توئه!

 

گاهی وقتا صورتت مال تو نیست

گاهی وقتا آینه هم دروغ میگه

گاهی حتی توی آینه خودتو

اشتباه می گیری با یکی دیگه

 

اگه توی پیرهنت آتشفشون داری، بیا!

اگه دست تو دستِ این حادثه میذاری، بیا!

خودِ تو زنده شده تو دلِ تو! رفیقکم!

اگه خواباتُ شکستی، اگه بیداری، بیا!

 

برگرفته از کتاب: مجموعه ترانه های تصور کن، نویسنده؛ یغما گلرویی.

منبع: سایت نیک جذب