برچسب: مدیریت پول

براندن بورچارد

چگونه پول را مدیریت کنیم؟

چگونه پول را مدیریت کنیم؟ براندن بورچارد: چگونه پول را مدیریت کنیم؟ اول دستهاتون رو بشورید.(خنده) سوال خوبیه! چطور هوشمندانه تر پول رو مدیریت کنید تا پول بیشتری داشته باشید… Read more »