چگونگی لاغر کردن شکم

تناسب اندام

وقتی چاقی

چاق بودن یا نبودن مسئله این است! وقتی چاقی نشستن و بلند شدن برات سخته! وقتی چاقی، لباس شیک گیرت نمیاد! پات که به اتاق پرو برسه افسرده میشی! چربی هات زودتر از خودت دیده میشن و هیچکس زیبایت رو نمیبینه! تاکسی راحت گیر نمیاری! اگر هم تاکسی گیر آوردی باید نگاه تحقیرآمیز مسافرها و نق …

وقتی چاقی ادامه »

می خوام چاق بشم

فایل خود هیپنوتیزم لاغری

مدیتیشن طلایی جذب لاغری و آرامش یا فایل خود هیپنوتیزم لاغری چاق بودن یا نبودن، مسئله این است! وقتی چاقی نشستن و بلند شدن برات سخته! وقتی چاقی، لباس شیک گیرت نمیاد! پات که به اتاق پرو برسه افسرده میشی! چربی هات زودتر از خودت دیده میشن و هیچکس زیبایت رو نمیبینه! تاکسی راحت گیر …

فایل خود هیپنوتیزم لاغری ادامه »