جک کنفیلد
شکرگزاری

روش شکرگزاری روزانه جک کنفیلد

6 عادت شکرگزاری روزانه 1.هر روز صبح 7 دقیقه زمان بگذارید تا در دفتر شکرگزاری تان هر چیزی که قدردانش هستید را بنویسید. 2. تلاش هشیارانه ای انجام دهید تا هر روز حداقل قدردان 9 نفر باشید، شفاهی یا کتبی. 3. بازی شکرگزاری را انجام دهید. هر روز زمان خاصی را تنظیم کنید تا بطور […]