معرفی کتاب کوچک آرزوها

چگونه با جواب دادن به یک پرسش ساده رویاهای خود را تحقق ببخشید

خلاصه کتاب کوچک آرزوها

نویسنده: گی هندریکس

با پیشگفتاری از: نیل دانلد والش، نویسنده کتاب گفتگو با خدا

ولیس همیلتون: به چیزی کمتر از آنچه می خواهی رضایت نده. آزادی خلاق خود را فدای پیشنهاد امنیت خاطر نکن. به حرف دلت گوش بده، اینگونه زندگی ات پر از مواهب سرشار خواهد شد.

سوالاتی که اِد اشتاین بریچر از هندریکس پرسید و زندگی او را متحول ساخت!

تصور کن در بستر مرگ خوابیده ای، امشب یا پنجاه سال دیگر، من کنار بستر مرگ تو می ایستم، در چشمانت نگاه می کنم و از تو می پرسم: زندگی ات موفقیتی تمام عیار بوده؟

می توانی بگویی: بله زندگی ام سراسر موفقیت بوده است. شاید هم بگویی نه زندگی ام موفقیتی تمام عیار نبوده است. اگر بگویی: نه زندگی ام موفقیتی تمام عیار نبوده، حتما دلایلی داری.

اگر در بستر مرگ بگویی زندگی ات موفقیتی بزرگ نبوده است، دوست داشتی چه اتفاقی می افتاد تا زندگی ات تبدیل به موفقیتی بزرگ شود؟

نیازی به زیاد فکر کردن نیست. هرچه سوال بزرگتر باشد، مهمتر است که در این لحظه به آن جواب بدهی. این لحظه تنها زمانی است که برای جواب دادن به آن احتیاج داری.

با در نظر گرفتن اینکه در بستر مرگ افتاده ای، به موضوع نگاه کن. جواب را به زمان گذشته بگو. توجه داشته باش که زندگی ات موفقیت آمیز نبوده است.

حالا به من بگو چرا این مسئله برایت مهم است؟

بسیار خب حالا این آرزو را به هدف تبدیل کن و آن را به زمان حال ساده بنویس انگار که در این لحظه دارد اتفاق می افتد.

این واقعا همان چیزی است که می خواهی؟

حاضری با جسم و جانت در این مورد متعهد شوی؟

هندریکس به سوالات او پاسخ داد و خواسته هایش را بیان کرد و نسبت به آنها متعهد شد در پایان گفتگو وقتی اِد اشتاین بریچر به سمت در می رفت، هندریکس از او پرسید: توصیه ای برایم نداری؟ اد اشتاین چشمکی زد و گفت: دست به کار شو.

توصیه می کنم کتاب کوچک آرزوها رو بخوانید چون به اهداف شما نظم می بخشه و انگیزه کافی برای تمام کردن کارهای ناتمام رو در اختیارتون میذاره.

منبع: نیک جذب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + سیزده =