زیبا بین باشید

زیبایی را بفروشید

غروب آفتاب زیبا
غروب آفتاب زیبا

فرض کنید کالایی به نام جهان هستی دارید که خدا شما را مامور فروشش
کرده؛ به خریدار چه می گویید تا خرید نهایی شود؟ چه چیزی را نشانش
می دهید؟ حرف از زشتی می زنید یا زیبایی؟ از باتلاق حرف می زنید یا دریا؟

از آلودگی شهرهای بزرگ حرف می زنید یا از هوای پاک کوهستان؟ ذهن شما
فروشنده ی دنیا و چشم تان خریدار آن است. زاویه را طوری تنظیم کنید که
جز زیبایی نبیند. اگر چشم به روی زیبایی ببندید و به دیدن بدی عادت کنید باید
منتظر وضعیت بدتری در آن دنیا باشید.

از امروز تمرکز روی زیبایی ها را تمرین کنید؛ زشتی ها را با سرعت از جلوی
چشم تان کنار بزنید. وقتی گذشته را مرور می کنید خاطرات خوب را یواش یواش
مزه کنید و لذت ببرید و خاطرات بد را درست مانند یک فیلم ویدیویی جلو بزنید.

نیازی نیست ثانیه های با ارزش عمر، صرف تکرار غم و غصه‌هایی که چند سال
از آن گذشته، شود اما ضروری است با یادآوری خاطرات خوش، روحیه ای عالی
بسازید تا برای تبدیل رویایتان به واقعیت انرژی داشته باشید.

منبع: نیک جذب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × چهار =