چطور دعا کنیم که مستجاب شود؟

چطور دعا کنیم که مستجاب شود؟

دعا چیست
دعا چیست

سخنان ائمه معصومین درباره چگونه دعا کردن

امام صادق(ع): اگر کسی از شما بخواهد دارای حالتی شود که همه خواسته هایش را خداوند برآورد باید از همه مردم ناامید باشد و هیچ امیدی جز خداوند نداشته باشد پس اگر خداوند چنین حالتی را در قلب او بیابد چیزی از خدا نخواهد مگر اینکه برآورد.

پیامبر اکرم (ص): شخصی به پیفمبر (ص) عرض کرد دوست دارم دعایم مستجاب شود. حضرت فرمود: خوراک خود را پاک کن و سعی کن حرام وارد شکمت نشود.

امام صادق (ع) فرمود: هنگام دعا قلب خود را متوجه خدا گردان و چنان گمان داشته باش که خواسته ات در آستانه در حاضر و آماده است.

پیامبر اکرم (ص) فرمود: دعا کنید در حالی که یقین و اطمینان داشته باشید دعای شما مستجاب خواهد شد.

امام صادق (ع): مردی از بنی اسرائیل به مدت سی و سه سال دعا می کرد و از خدای خود فرزندی پسر می خواست. همین که دید دعایش مستجاب نمی شود خطاب به خدا نموده گفت: خدایا نمی دانم من از تو دورم که صدای مرا نمی شنوی یا با این که نزدیکی و می شنوی در عین حال پاسخم نمی دهی. در این هنگام کسی به خواب او آمده گفت: سِر مستجاب نشدن دعایت این است که بدزبانی می کنی و در حال دعا قلبت آشفته و ناپاک است و نیتت ناشایسته و ناجور. اگر می خواهی دعایت مستجاب شود این هر سه عیب را از خود دور کن. یعنی خوش زبان باش و قلبت را پاک و پاکیزه نموده و قلبا از خدا بترس و بپرهیز و نیتت را سالم نما.(خوشبین و امیدوار به رحمت خدا باش.) پس از این جریان آن مرد تصمیم گرفت به سفارشها عمل کند. اتفاقا در نتیجه عمل به دستورها خداوند پسری به او مرحمت نمود.

پیامبر اکرم (ص): خداوند مستجاب نکند دعای کسی را که دلش پریشان است و نداند چه می گوید.

 

چه وقت هایی برای دعا کردن مناسبتر است؟

امام صادق (ع): بر شما باد دعا کردن بعد از نمازها چون چنین دعایی مستجاب می شود.

امام باقر (ع): همین که شب جمعه فرا رسد خداوند عزوجل می فرماید: آیا دعا کننده ای هست که جوابش دهم؟ آیا درخواست کننده ای هست که عطا کنم او را؟ آیا استغفار کننده ای هست که بیامرزم او را؟ آیا توبه کننده ای هست که توبه اش را بپذیرم؟

پیامبر اکرم (ص): بهترین وقت دعا سحرگاهان است.

امام صادق (ع): دعا پیش از طلوع و غروب آفتاب سنت و دستوری است واجب و مسلم همراه طلوع و غروب آفتاب.

پیامبر اکرم (ص): به درستی که در شب ساعتی است که هر دعای بنده مستجاب است و آن مابین نیمه شب تا ثلث باقیمانده شب است. گفتم:  شب خاصی است از شبها یا هر شب است؟ فرمود: هر شب.

امام صادق (ع): سه وقت است که دعا در آن اوقات مستجاب است.

اول: بعد از نماز واجب.

دوم: هنگام آمدن باران.

سوم: هنگام ظاهر شدن آیه و نشانه معجزه ای از طرف خدا برای بندگان خود.

 

شرایط دعا کردن

اول: اعتراف به گناهان.

 دوم: شکر نعمتها.

سوم: صلوات بر محمد و آل محمد.

 چهارم: دعا کردن و حاجت خواستن.

 پنجم: صلوات بر محمد و آل محمد.

 

برگرفته از کتاب: گنجهای معنوی، نوشته: رضا جاهد

منبع: سایت نیک جذب

 

 

مطالب مرتبط:

دعا چیست و چه فایده ای دارد؟

فواید دعا از سخنان ائمه معصومین (ع)

چطور دعا کنیم که مستجاب شود؟

اگر دعا مستجاب نشد چه کنیم؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده − سه =