برنامه ریزی ثروتمندترین مرد بابل

برنامه ریزی ثروتمندترین مرد بابل

 

ثروتمندترین مرد بابل
ثروتمندترین مرد بابل

ثروتمندترین مرد بابل پولهایش را چگونه مدیریت می کرد؟

او در آمدش را به سه بخش تقسیم می کرد: 

هفت دهم از درآمد را برای ضروریات و خرج خانه مصرف می کرد.

دو دهم را برای پرداختن حق طلبکاران

یک دهم را هم برای خود سپرده گذاری می کرد تا پولش افزایش یابد.

 

منبع: سایت نیک جذب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + 10 =