شعر

شعر شمع و پروانه

شعر شمع و پروانه شاید اگه یه قاصدک پر بکشه به سمت تو بهت بگه دوست دارم بخوای بیای تو قلب من شاید اگه پروانه رو کنار شمعی ببینی، کشته شده به جرم عشق بدست شعله های شمع، دلت بخواد آه بکشی به یاد زخمی که زدی به قلب من نویسنده: س. م

قصه ی عشق تو چون بسیار شد

قصه ی عشق تو چون بسیار شد شاعر: عطار نیشابوری قصه ی عشق تو چون بسیار شد | قصه گویان را زبان از کار شد قصه ی هرکس چو نوعی نیز بود | ره فراوان گشت و دین بسیار شد هر یکی چون مذهبی دیگر گرفت | زین سبب ره سوی تو دشوار شد ره …

قصه ی عشق تو چون بسیار شد ادامه »