غروب محبوب

غروب محبوب

غروب دریا

غروب دریا
غروب دریا

 

غروب٬ فعالیتی است که هر روز خورشید به زیباترین و دلنشین ترین شکل انجام می دهد‌. مثل خورشید بدرخشید حتی در انجام کارهای روزمره تون.

 

غروب خورشید
غروب خورشید

 

غروب دریا
غروب دریا

 

 

غروب آفتاب کنار دریا
غروب آفتاب کنار دریا

 

قایق تنها در غروب دریا
قایق تنها

 

غروب ساحل

غروب ساحل

 

غروب آفتاب زیبا
غروب آفتاب زیبا

 

غروب خورشید دریا
غروب خورشید دریا

 

غروب آفتاب زیبا
غروب آفتاب زیبا

 

 

 

غروب دریا
غروب دریا

برای خواندن و دیدن بخش دیگری از خلقت زیبای خداوند نگاهی به مطلب زیبایی خلقت بیندازید.

منبع: سایت نیک جذب