شکرگزاری

چگونه 1 کیلوبایت نگرانی 100 گیگابایت خوشبختی را از بین می برد؟

سری مقاله های 100 گیگابایت خوشبختی مقاله اول: آنتی ویروسی برای خوشحال ماندن اگر خودمان را یک کامپیوتر در نظر بگیریم که مدام اطلاعات متفاوت از طریق رسانه های مختلف وارد حافظه مان می شود به اهمیت نصب آنتی ویروس پی می بریم. هر اطلاعاتی که به ما خورانده می شود مثبت یا آموزنده نیست. …

چگونه 1 کیلوبایت نگرانی 100 گیگابایت خوشبختی را از بین می برد؟ ادامه »