من عشق هستم

جملات تاکیدی مثبت جذب عشق به زندگی

من عشق هستم. من عشق می دهم.
من عشق را می پذیرم. من به عشق اعتقاد دارم.
من عشق را گسترش می دهم. من همیشه عاشق هستم.

من عشق هستم
عشق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 15 =