عشق قضاوت نمی کند

“یا رب آن زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آیینه ی ادراک انداز.”  حافظ.

“حتی خداوند هم به قضاوت نمی پردازد، مگر پس از آنکه انسان عمر خود را به پایان برساند.” دکتر جانسون.

عشق قضاوت نمی کند

“انسانها به شیوه ی هندیان بر سطح زمین راه می روند. با یک سبد در جلو و یک سبد در پشت. در سبد جلو، صفات نیک خود را می گذاریم. در سبد پشتی، عیب های خود را نگه می داریم. به همین دلیل در طول روزهای زندگی خود، چشمان خود را بر صفات نیک خود می دوزیم و فشارها را در سینه مان حبس می کنیم. در همین زمان بی رحمانه، در پشت سر همسفرمان که پیش روی ما حرکت می کند، تمام عیوب او را می بینیم. بدین گونه است که درباره ی خود بهتر از او داوری می کنیم؛ بی آنکه بدانیم کسی که پشت سر ما راه می رود به ما به همین شیوه می اندیشد.” پائولوکوئیلو.

برگرفته از کتاب: شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید؛ نویسنده: مسعود لعلی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار − دو =