قدرت کلام

قدرت کلام

آیا کلمات قدرتمندند؟

گفتار تو تجلی کار خدا و اجرا کننده ی امور الهی است.

انسان توانایی آن را دارد که با حرکت عصای معجزه گر کلام خود، وضعیتی نامطلوب را تغییر دهد. او با این حرکت می تواند غم را به شادی، بیماری را به تندرستی، تنگدستی را به وفور و فراوانی نعمت؛ تبدیل کند.

موفقیت در امتحانات

فقدان یا محدودیت وجود ندارد. انسان عصای معجزه گر کلام خود را حرکت می دهد و با این حرکت گویی توان آن را دارد که بیابان را شاد و صحرا را چون گل سرخ شکوفا کند.

آدمی به جهانی وارد می شود که خداوند تامین کننده ی روزی آن است و هر آنچه را لازم دارد از قبل در آن قرار داده است. ولی دَرِ این خزانه تنها از طریق ایمان محض و کلام معجزه آسا باز می شود. اگر ایمان داشته باشی همه چیز برایت امکان پذیر است. (فلورانس اسکاول شین).

منبع: گروه تحقیقاتی نیک جذب